Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm

Hetkel on avalikul väljapanekul planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm – tule tutvuma!

Dokumendi pealkiri Kuupäev Kommentaar
Planeeringuala kaart 06.02.2023

Planeeringuala kaart joonisena (pdf).

Haljala-Kukruse REP lähteseisukohad ja KSH programm lisadega (zip) 31.01.2023

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm koos kõikide lisadega (1-9) allalaadimiseks zip-formaadis.

Haljala-Kukruse REP lähteseisukohad ja KSH programm 31.01.2023

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm kirjeldab põhimõtted, millest maantee planeerimisel lähtutakse, kuidas asukohavalik tehakse ning milliseid mõjusid asukohavaliku etapis hindama hakatakse.

Lisa 1 – Võrdluskriteeriumid 31.01.2023

Võrdluskriteeriumid trassialternatiivide võrdlemiseks asukohavaliku etapis

Lisa 2 – Ulukiuuringu lähteülesanne 31.01.2023

Lähteülesanne ulukiuuringu I osa läbiviimiseks asukohavaliku etapis

Lisa 3 – Raadamise uuringu lähteülesanne 31.01.2023

Lähteülesanne raadamise uuringu läbiviimiseks asukohavaliku etapis